Groep 6

Welkom op de site van groep 6!

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie over groep 8 komen te staan. Overige informatie zal gedurende het schooljaar verstuurd worden via Social Schools. Hier zullen ook foto’s en filmpjes op geplaatst worden van de activiteiten in groep 6.

 

Praktische informatie 

De leerkrachten

In groep 6 werken twee leerkrachten. 

Juf Nikki: maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag 

Juf Valerie: woensdag & donderdag 

 

Als u ons wilt spreken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de mail. We zullen dat een afspraak plannen na schooltijd of telefonisch contact met u opnemen. 

 

Via onderstaande e-mailadressen kunt u ons bereiken: 

nkroes@devijverhof.nl & vpetit@devijverhof.nl 

 

 

Klassenouders

Ook dit jaar kunnen wij uw hulp bij verschillende activiteiten goed gebruiken. Onze klassenouders dit jaar zijn: Elena & Linda. Zij zullen indien nodig contact met u zoeken voor verschillende activiteiten en uitstapjes.

 

Hoofdluis

Wilt u thuis uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis controleren en het doorgeven als uw kind hoofdluis heeft? Wij zullen andere ouders dan informeren (zonder de naam van uw kind te noemen).

 

Schooltijden

  maandag dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 
Ochtend  08:30 - 12:15 08:30 - 12:15 08:30 - 12:30 08:30 - 12:15 08:30 - 12:15
Middag  13:00 - 14:30 13:00 - 14:30 Vrij 13:00 - 14:30 13:00 - 14:30

 

De inloop, het overblijven & het afmelden

Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Bij binnenkomst mogen zij hun begroeting kiezen door middel van een poster. Op het bord kunnen de kinderen lezen wat ze die dag op het programma staat. Om 08:30 gaat de deur ‘dicht’ en starten we met onze schooldag.

 

In het geval dat uw kind (deels) afwezig tijdens een schooldag dan kunt u dat telefonisch of via de mail van school of van de groepsleerkrach doorgeven. U kunt ook gebruik maken van Social Schools.  

 

Gym in groep 6

Dit schooljaar gymmen wij op maandag en woensdag. Op maandag gymmen wij met heel de klas en woensdag in halve groepen met groep 5. Op donderdag krijgen de kinderen daardoor extra begeleiding in de klas op het gebied van rekenen.

 

De gymlessen worden gegeven door meester Sietse. Er wordt verwacht dat de kinderen sportkleding en sportschoenen dragen. Als uw kind onverhoopt niet mee mag doen met de gym, dan horen wij dit graag. U kunt meester Sietse bereiken via: sdboer@devijverhof.nl

 

Beeldende vorming in groep 6

Op donderdagochtend heeft groep 6 beeldende vorming van juf Marthe. Hier leren de kinderen door middel van allerlei creatieve opdrachten om hun vaardigheden op dit gebied te verbeteren. Er is vaak ook een link met het thema van IPC. Juf Marthe kunt u bereiken via: mbrinkel@devijverhof.nl 

 

Huiswerk in groep 6

In groep 6 krijgen de kinderen voor het eerst te maken met structureel huiswerk. We bouwen dit langzaam om en proberen de kinderen hier gedurende het jaar steeds meer verantwoordelijkheid over te geven. U ontvangt hier een aparte mail over. 

 

Werken met Snappet
In groep 6 werken wij met Chromebooks. Op de Chromebooks staat het programma Snappet. Door gebruik te maken van Snappet kunnen de kinderen goed op hun eigen niveau leren en werken. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgaven. Het programma geeft ons als leerkrachten inzicht om uw kind hulp te bieden waar hij/zij dat nodig heeft.

 

Portfolio 

In groep 6 leren de kinderen om zelf in hun portfolio te werken. Hier gaan we de groep goed in begeleiden. Tijdens LOL-gesprekken staat het portfolio centraal en u kunt er natuurlijk altijd even in kijken of het laten zien aan vrienden en familie. 

 

Social media

Social media is een platform wat steeds meer gaat leven in de groep en dat past bij deze generatie. Communiceren via social media is heel anders dan het communiceren in de klas. Dit is een lastig proces. Wij besteden daar op school aandacht aan, maar adviseren de ouders om mee te kijken wat er gebeurt.

 

Wij maken er met elkaar een heel fijn schooljaar van!