Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.30 uur

   (alle kinderen blijven over)

 

Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

 

De leerkrachten van groep 1-2 ontvangen de kinderen op het kleuterplein. U kunt uw kind tussen 8.20u en 8.30u brengen. Na schooltijd kunnen de kinderen op het achterplein worden opgehaald. 

 

Kinderen van groep 3 t/m 8 lopen 's ochtends zelfstandig via het schoolplein naar binnen. Ze mogen tussen 8.20u en 8.30u binnen komen. Hun ouders blijven buiten het hek. Na schooltijd kunnen de kinderen voor de school worden opgehaald.