Ouderbijdrage

De Vijverhof krijgt een vergoeding van de overheid voor het onderwijsleerpakket van de school. Veel kan hieruit betaald worden, maar met de ouderbijdrage worden verschillende zaken en activiteiten bekostigd waarvoor in het normale schoolbudget geen ruimte is. Het betreft o.a. het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, theaterbezoek, museumbezoek, schoolreis en extra leermiddelen en speelmateriaal.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld. De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op 125 euro per leerling. 

 

In groep 8 wordt naast de ouderbijdrage nog een aparte bijdrage gevraagd voor het schoolkamp. De kosten hiervoor bedragen 175 euro per leerling. 

 

Ouders die de school naast de ouderbijdrage extra financieel willen steunen kunnen dit doen door het overmaken van een donatie op de rekening van Stichting Vrienden van De Vijverhof. 

 

Het rekeningnummer van Stichting Vrienden van De Vijverhof is NL49ABNA0587363584.

 

Het betalen van de ouderbijdrage is vrijwillig. De hoeveelheid ouderbijdrage die betaald wordt, is bepalend voor het aantal en de omvang van de extra activiteiten die georganiseerd kunnen worden.