Groep 5

Welkom op de website van groep 5! 

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie staan. Voor foto's verwijzen we u naar de beveiligde pagina van Social Schools van onze groep. Hiervan mogen alleen de ouders van de kinderen van onze klas lid worden. 

 

De leerkrachten

Er zijn 3 juffen in groep 5. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Tineke in de groep en op donderdagmiddag en vrijdag is juf Laura in de groep. Op donderdagochtend staat juf Anouk voor de klas. Tineke en Laura zijn op hun werkdagen aanspreekpunt voor uw vragen.

Juf Jojanneke zal de komende periode reïntegreren in groep 5 en daarom momenten op donderdag en vrijdag in de klas aanwezig zijn.

 Als u ons wilt spreken, kunt u altijd een afspraak met ons maken. We plannen dan een afspraak na schooltijd. Voor en tijdens schooltijd geven we onze aandacht aan de kinderen.

 

U kunt ons ook bereiken via de mail:

treinking@devijverhof.nl 

lvdtoorn@devijverhof.nl 

jbuschgens@devijverhof.nl

Klassenouders

Onze groep heeft dit jaar twee klassenouders. Zij zullen af en toe, namens de juffen, om hulp vragen voor verschillende activiteiten en uitstapjes.

 

Bibliotheekouders

In groep 5 lezen we graag en veel! We vinden het leuk om naast gewone leesboeken ook informatieve boeken die passen bij het IPC thema te lezen. Wij zoeken nog een ouder die ons steeds weer van andere boeken voorziet, zodat het lezen een feestje blijft!

 

Schooltijden

De school begint in de ochtend om 8:30 uur en we hebben pauze om 12:00 uur. In de middag hebben we school van 12:45 tot 14:30 uur. Op woensdag stoppen we om 12:30 uur en zijn we in de middag vrij!

  

Gym in groep 5

We hebben 2 keer per week gym. Op maandagochtend en woensdagochtend.

Op maandag gymmen we met de hele groep en op woensdagochtend in twee halve groepen (gesplitst met groep 6). Door de gehalveerde groep hebben we in de klas meer tijd voor extra instructie en individuele begeleiding.

De gymlessen worden gegeven door meester Sietse. Van de kinderen wordt verwacht dat ze sportkleding en sportschoenen dragen.

Als uw kind niet mee mag doen met de gym dan horen we dit graag van u. Dit mag ook via Social schools of een briefje.

 

Telefoonnummers/gegevens

Aan het begin van het schooljaar heeft u het noodformulier voor uw kind ingevuld. Mochten er gegevens veranderen gedurende het schooljaar, wilt u die dan doorgeven zodat onze gegevens up to date blijven? Dat helpt ons om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken wanneer er onverhoopt iets met uw kind aan de hand is.

 

Huiswerk in groep 5

In groep 5 geven we nog niet structureel huiswerk mee. Het kan wel voorkomen dat we vragen of er thuis extra geoefend kan worden met de tafels of spelling. We geven regelmatig door aan welke tafels er in de klas wordt gewerkt.

 

Werken op Snappet

De kinderen werken op Snappet met de vakken rekenen, spelling en taal.

Ze kunnen zelf goed zien wat hun resultaten zijn op Snappet.

 

IPC

Wij werken met IPC aan verschillende thema's waarin verschillende vakgebieden aan de orde komen.