Update juni 2022

In de eerste week van juni zijn sonderingen uitgevoerd op het achterplein van de school. Deze metingen zijn bedoeld om te bekijken of het technisch haalbaar is om een gymzaal volledig verdiept onder het plein te realiseren. Als dat haalbaar is, zou dat betekenen dat de omvang van ons toekomstige gebouw minder in volume toe zou hoeven nemen. Dat zou dan weer als gevolg hebben dat het pleinoppervlak niet of minder uitgebreid hoeft te worden. 

Wanneer het technisch haalbaar zou blijken, zal worden bekeken of de plannen ook op andere vlakken (bv. financieel) realistisch zijn. We hopen u daar in september weer verder over te kunnen informeren. 

De school gaat met ingang van het nieuwe schooljaar samenwerken met Vlietkinderen. Zij zullen de peuterspeelzaal overnemen van Blos. Samen met Vlietkinderen is afgesproken dat er geen volledige BSO in het nieuwe gebouw komt. Mogelijk alleen een groep voor de jongste kinderen.