Groep 3

Welkom op de site van groep 3!

 

Praktische Informatie

Op deze site kunt u voornamelijk praktische informatie vinden over groep 3. 

Voor foto's en berichten verwijzen we u naar onze SocialSchools app van onze groep. 

 

De leerkrachten

Er zijn 2 juffen in groep 3. Op maandag en dinsdag is juf Anouk in de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Chris in de groep. Op donderdagochtend zal juf Ronit de extra ondersteuning bieden. 

 

Als u ons wilt spreken kunt u altijd een afspraak met ons maken. We plannen dan een afspraak na schooltijd.

 

U kunt ons ook bereiken via de mail:

abakker@devijverhof.nl

cdvries@devijverhof.nl

 

 

 

 

Gym

 

Op maandagmiddag en donderdagochtend hebben de kinderen gym van meester Sietse. De helft van de klas gaat naar de gymles en de andere helft krijgt op ditzelfde moment bijvoorbeeld een reken- of leesles. Hierna wisselen de kinderen.

 

Denkt u aan de gymspullen?

Wilt u er aan denken om op deze dagen uw kind makkelijke kleding aan te trekken?

Indien uw kind nog geen veters kan strikken, dan graag schoenen met klittenband.

Als u een vraag heeft aan gymmeester Sietse, dan kunt u hem bereiken via de mail: sdeboer@devijverhof.nl 

 

Tussendoortje

 

De kinderen hangen hun tas 's ochtends bij binnenkomst aan de kapstok met hun eigen sticker. 

Het tussendoortje mag in de tas blijven.

 

Naar school en naar huis

 

De eerste week verzamelt groep 3 voor schooltijd op het grote plein. De juf komt bij de eerste bel naar buiten en neemt de kinderen om half 9 mee naar binnen. 

Vanaf week 2 mogen de kinderen zelfstandig naar binnen zodra de eerste bel gaat. 

 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lopen de kinderen om 14.30u (en op woe om 12.30u) met de juf of meester mee naar buiten via de voordeur van de school (dus NIET via het grote plein). 

 

Klassenouders

 

Op de informatiemiddag zullen wij het verzoek uitspreken of zich twee of drie klassenouders willen melden. Zij zullen u gedurende dit schooljaar een aantal keer om hulp vragen voor bijvoorbeeld het begeleiden van een activiteit of uitje. 

 

Luizen

 

Wilt u thuis uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis controleren en het doorgeven als uw kind hoofdluis heeft? Wij zullen andere ouders dan informeren (zonder de naam van uw kind te noemen).

 

Schooltijden

 

 Dagen  Tijden
 Maandag 08.30u - 14.30u
 Dinsdag 08.30u - 14.30u
 Woensdag 08.30u - 12.30u
 Donderdag 08.30u - 14.30u
 Vrijdag 08.30u - 14.30u

 

 

Gegevens

 

Aan begin van het schooljaar heeft u het noodformulier voor uw kind ingevuld. Mochten er gegevens veranderen gedurende het schooljaar, wilt u die dan z.s.m. doorgeven zodat onze gegevens up to date blijven? Dat helpt ons om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken wanneer er onverhoopt iets met uw kind aan de hand is.

Wat doen we in groep 3?

Lezen

 

In groep 3 ligt de nadruk op lezen. We gebruiken hiervoor de methode Lijn 3.

U wordt door middel van ouderbrieven op de hoogte gehouden van wat er per thema aangeboden wordt. Hierbij voegen wij ook een kopie van het desbetreffende thema uit het rijtjesboek zodat u thuis ook kunt oefenen en meelezen met uw kind.

In deze methode werken wij aan de volgende domeinen aangeboden:

- Lezen

- Spelling 

 

Rekenen

 

Voor rekenen gebruiken wij de methode Semsom. Bij deze methode wordt oa spelenderwijs aan rekenen gewerkt. 

 

Schrijven

 

Met schrijven maken wij gebruik van de methode Pennenstreken. Wij hanteren het blokschrift. Dit zijn de letters uit de leesboekjes van de kinderen. Wij leren ook de cijfers schrijven in een cijferschrift. 

  

Trefwoord

 

Dit is onze methode voor godsdienst. We vertellen 3 keer in de week een Bijbelverhaal uit Trefwoord. Ook komen er aansprekende (spiegel)verhalen aan de orde die zich uitstekend lenen om in gesprek te gaan met de kinderen. Trefwoord levert ook liedjes die we met de kinderen zingen.

  

De vreedzame School

 

De Vreedzame School is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Middels de VZS doen wij ons best om een positief sociaal klimaat in de klas te ontwikkelen.

In de VZS behandelen wij in 6 blokken de volgende thema's.

- We horen bij elkaar

- We lossen conflicten op

- We hebben oor voor elkaar

- We hebben hart voor elkaar

- We dragen allemaal een steentje bij

- We zijn allemaal anders

 

Engels

 

Voor Engels hebben wij de methode Groove Me.

Dit wordt 1x per week aangeboden.

 

Wereldoriëntatie (IPC)

 

Aan het begin van het jaar spelen en werken wij tijdens IPC aan dezelfde thema's als de kleuters. Na de voorjaarsvakantie sluit groep 3 aan bij de IPC werkwijze van groep 4 t/m 8. We werken dan zo'n 6 weken aansluitend aan een vakoverstigend thema (bijvoorbeeld "We zijn wat we eten"). Aan het eind van elk thema is er een afsluiting. 

 

Planbord

 

We wisselen ons lesprogramma af met spelen in de hoeken. Hierin verwerken we ook doelen zodat de kinderen spelenderwijs leren. De kinderen hangen hun naamkaartje op het planbord en kunnen kiezen uit bijvoorbeeld de bouwhoek, huishoek, schrijfhoek maar ook kunnen de kinderen spelen met scheerschuin, klei of kinetisch zand. 

 

Beeldende vorming

 

Op vrijdag hebben wij beeldende vorming van juf Marthe. Hierbij leren de kinderen verschillende technieken. U kunt juf Marthe bereiken via: mbrinkel@devijverhof.nl