Groep 4

Welkom in groep 4!

 

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie staan. Voor foto's verwijzen we u naar Social Schools of het Schoolfolio van uw kind. 

 

De leerkrachten

Alwin Uding en Angelina van Hagen zijn de leerkrachten van groep 4. Op maandag, dinsdag en woensdag, om en om, staat Angelina voor de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag staat Alwin voor de groep. 

 

Als u ons wilt spreken kunt u altijd een afspraak met ons maken. We plannen dan een afspraak na schooltijd.

 

U kunt ons ook bereiken via Social Schools.

 

 

 

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30u - 14.30u. Op woensdag zijn de kinderen om 12.30u uit.

 

Er is elke dag inloop vanaf 8.20u. Vanaf die tijd kunnen kinderen naar binnen en om 08.30u beginnen de lessen. 

 

Luizencontrole

Wilt u thuis uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis controleren en het doorgeven als uw kind hoofdluis heeft? Wij zullen andere ouders dan informeren (zonder de naam van uw kind te noemen).

 

Overblijven

Omdat we een continu rooster hebben blijven alle kinderen op school over. We eten en drinken eerst in de klas waarna we naar buiten gaan. 

Halen en brengen

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf naar boven komen. De kinderen gaan om 14.30u ook zelf naar beneden om naar hun ouders of de verzamelplek van de BSO te gaan. 

 

Gym

We hebben 2 keer per week gym. Op maandagmiddag en donderdagmiddag. We gymmen 2 keer per week in halve groepen samen met groep 3. Door de gehalveerde groep hebben we in de klas meer tijd voor extra instructie en individuele begeleiding. De gymlessen worden gegeven door meester Sietse. Van de kinderen wordt verwacht dat ze sportkleding en sportschoenen dragen. Als uw kind niet mee mag doen met de gym dan horen we dit graag van u. Meester Sietse kunt u bereiken via: sdboer@devijverhof.nl 

 

Telefoonnummers/gegevens

Aan het begin van het schooljaar heeft u het noodformulier voor uw kind ingevuld. Mochten er gegevens veranderen gedurende het schooljaar, wilt u die dan doorgeven zodat onze gegevens up to date blijven? Dat helpt ons om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken wanneer er onverhoopt iets met uw kind aan de hand is.

 

Werken met Snappet

Voor de vakken rekenen, taal en spelling werken wij met Snappet. Door Snappet kunnen de kinderen goed op hun eigen niveau leren en werken. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgaven.