Tussenschoolse- en buitenschoolse opvang (TSO en BSO)

TSO (overblijven)

Tot de herfstvakantie kunnen kinderen die niet naar huis gaan tegen betaling overblijven op school. De kinderen eten met hun leerkracht in het eigen klaslokaal. Hiervoor nemen zij zelf eten en drinken mee. Daarnaast spelen de kinderen ongeveer een half uur buiten met medewerkers van ZieZoo. Na de herfstvakantie worden de schooltijden gewijzigd in een continurooster. Meer informatie hierover vindt u onder 'Schooltijden'. 

 

Voor het gebruik maken van de TSO worden tot de herfstvakantie kosten in rekening gebracht. Hiervoor kunt u gebruik maken van een strippenkaart. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Marjolein van Koert (administratie) mvkoert@devijverhof.nl

 

BSO (buitenschoolse opvang) 

De BSO wordt geregeld in samenwerking met ZieZoo, Dak ,SKON en Smallsteps. Hier zijn kosten aan verbonden. Kijkt u op de websites van deze organisaties voor meer informatie. 

 

Samenwerkingspartner Kindercentrum ZieZoo verzorgt voor de kinderen van Basisschool de Vijverhof buitenschoolse opvang op twee locaties vlak in de buurt, nl. op het terrein van Forum Sport en bij Kinderboerderij Essesteijn (bij de molen). Kindercentrum ZieZoo heeft op beide locaties eigen ruimtes en vooral veel ruimte om buiten te kunnen sporten, bewegen en van de natuur te genieten.

 

Activiteiten worden aangeboden door gediplomeerde vakkrachten en pedagogisch medewerkers. De kinderen kennen een deel van deze medewerkers omdat zij 's middags ook ondersteunende werkzaamheden verrichten in de groepen op school. 

 

Kindercentrum ZieZoo biedt meer dan alleen opvang; spelenderwijs ontwikkelt uw kind sociale vaardigheden, omgaan met andere kinderen en het sluiten van vriendschappen. Competenties worden ontwikkeld door de vele activiteiten op het gebied van sport en bewegen, muziek, kunstzinnige expressie, kinder koken en natuur. Zowel op de Buitenschoolse opvang als de Peuteropvang.

 

Mocht u interesse hebben, schrijf in voor één van de informatiebijeenkomsten via www.ziezoo.nl

Heeft u nog vragen dan kunt u ook een mail sturen naar één van de onderstaande mailadressen:

odb@ziezoo.nl  (BSO op de Boerderij)

bso.loo@ziezoo.nl (BSO bij Forum Sport)